תחרות "הקורא המצטיין"
הקורא המצטיין וגביע נודד לכיתה הקוראת ביותר


הקורא/ת המצטיין/ת
לאורך השנה מתבצע מעקב (בעזרת תוכנת הספרייה של ביה"ס) אחר מספר השאלות הספרים של התלמידים. 
תלמידים אשר שואלים את מספר הספרים הרב ביותר, מוכרזים עם סיום השנה כ"קוראים מצטיינים".

תלמידים שמנויים גם בספריות אחרות או רוכשים ספרי קריאה, מוזמנים להגיש רשימה של הספרים אותם הם קוראים מהעת בה מוכרזת תחילת הפעילות של "מצעד הספרים" השנתי. רשימות אלו נלקחות בחשבון בעת סיכום מעקב הקריאה השנתי של התלמידים.

תנאי למועמדות: על התלמידים לקרוא לפחות 5 ספרים מתוך רשימת הספרים המשתתפים על ידי בית הספר במצעד השנתי.
הכיתה הקוראת ביותר
כדי לזכות בגביע הכיתה הקוראת ביותר, על הכיתה לעמוד בתנאים הבאים: 
1. מספר גדול במיוחד מבני הכיתה הם קוראים פעילים מתמידים (ביחס לכיתות בית הספר האחרות).
2. הכיתה משתתפת באופן פעיל במפגשים לעידוד קריאה, ובני הכיתה ממליצים על ספרים שקראו בעל פה ובכתב (ההמלצות מוכנסות לאתר הספרייה).


הקוראים מוזמנים להכיר את דף הפייסבוק: נוער קורא - כן, יש דבר כזה